Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Phòng GD&ĐT tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Phòng GD&ĐT tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Liêm tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; triển khai công tác thi đua năm học 2020-2021.

        

  Năm học 2019 -2020, ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy thi đua làm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", “Dạy tốt – Học tốt" đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp cho ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật: cấp học Mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em 5 tuổi; 100% học sinh tiểu học được đánh giá đạt về các phẩm chất và năng lực; chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì vững chắc. Trong năm học, đã có 373 học sinh đạt giải HSG các cấp, 29 đạt giải Quốc gia, 2 dự án đạt giải thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh; 51/51 trường đạt chuẩn quốc gia... Các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tích cực tự học, tự rèn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          Trong năm học 2020-2021, ngành GD huyện tập trung giải quyết 5 vấn đề lớn, trong đó chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục; thực hiện thiết thực, sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động... Với những cố gắng, nỗ lực của ngành giáo dục huyện nhà, năm học vừa qua, đã có hơn 1.900 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và bằng khen 1 cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ cho 1 tập thể, bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và nhiều phần thưởng khác.