Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP.
Sáng ngày 7/8, BCĐ Liên ngành ATTP huyện Thanh Liêm phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thành viên ban chỉ đạo nên ngành An toàn thực phẩm các cấp trong huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, chi cục trưởng chi cục ATVSTP tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Văn Quân, phó CT UBND huyện, phó trưởng ban thường trực BCĐ liên ngành ATTP huyện.
226.jpg

Trong thời gian 1/2 ngày, trên 80 người là các đồng chí trưởng BCĐ ATTP xã, thị trấn, Chủ tịch HPN, trưởng công an, quân sự, cán bộ phụ trách ATTP, Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn trong huyện được phổ biến những nội dung chính của Chỉ thị 17- CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, ATTP trong tình hình mới; Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP. Hội nghị cũng phổ biến kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Trách nhiệm quản lý ATTP của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Các đồng chí cũng được giải đáp những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị phổ biến nhằm quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Chỉ thị 17 của Ban bí thư, giúp cho các cơ quan đơn vị, các đồng chí phụ trách ATTP các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng ATTP, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về ATPT, bảo đảm an ninh, ATTP trong thời gian tới./