Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Phổ biến các văn bản pháp luật mới được quốc hội thông qua.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thanh Liêm: Phổ biến các văn bản pháp luật mới được quốc hội thông qua.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật “ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và luật viên chức”.Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp Tỉnh Hà Nam; đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm – TVHU – Phó CT UBND huyện.       Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức", được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, Quy định mới này sẽ tạo sự linh hoạt trong tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương. Luật tổ chức Chính phủ có 5 điều  được sửa đổi bổ sung gồm: điều 23, điều 28, điều 34, điều 40 và điều 44. Những nội dung đáng chú ý của Luật Cán bộ công chức viên chức sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm  hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là sau khi đã nghỉ việc, nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý bằng hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm". Chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời đối với viên chức"…

Từ đó nhằm cập nhật thông tin mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi bổ sung tới đông đảo cán bộ, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn huyện ./