Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: NHCSXH tiếp tục Huy động tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch xã

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: NHCSXH tiếp tục Huy động tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch xã
Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch các xã, thị trấn. Sau 6 năm triển khai, hình thức huy động tiền gửi này đã nhận được sự tin tưởng và trở thành lựa chọn của nhiều người dân nông thôn khi muốn mở sổ tiết kiệm.


Cán bộ NHCSXH huyện Thanh Liêm trao “Sổ Tiết kiệm" cho khách hàng mở tại Điểm giao dịch xã Thanh Thủy

Nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm từ cộng đồng dân cư, trong đó hướng tới đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã được hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2013 theo hình thức người gửi đến trực tiếp Phòng giao dịch NHCSXH huyện để mở sổ tiết kiệm. 

Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng với lãi suất huy động của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trên cùng địa bàn.

Nhằm tạo thuận tiện hơn cho người dân vùng nông thôn trong thực hiện giao dịch gửi tiền, từ tháng 9/2016, hệ thống NHCSXH đã áp dụng hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm tại các Điểm Giao dịch xã đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, được giao dịch theo lịch cố định hàng tháng (kể cả ngày Thứ bảy hay Chủ nhật). Với mức tiền gửi tối thiểu từ 500.000 đồng cho một lần mở sổ, hình thức huy động tiền gửi này đã nhanh chóng thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã triển khai, hướng dẫn 100% các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện huy động gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã. 16/16 điểm giao dịch xã đã phát sinh nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm với gần 320 sổ tiết kiệm, tổng số tiền gửi đạt trên 18,5 tỷ đồng.

Việc triển khai hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm ngay tại địa bàn dân cư giúp tận dụng được mạng lưới rộng khắp của các Điểm giao dịch xã hiện nay của NHCSXH. Qua đó, phổ cập dịch vụ tài chính đến những vùng khó khăn, xa trung tâm huyện. 

Các tổ chức/cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm hoặc mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH được hưởng lãi suất tiền gửi như các Ngân hàng Thương mại nhà nước trên địa bàn, được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán. Ngoài ra việc gửi tiền tại NHCSXH còn có ý nghĩa xã hội rất lớn, bởi mỗi cá nhân/tổ chức khi gửi tiền tiết kiệm sẽ góp phần bổ sung thêm nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần cùng các cấp, các ngành giảm áp lực cấp bù cho Ngân sách Nhà nước khi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.