Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: NHCSXH huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: NHCSXH huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ngày 27/4/2022, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 3131/NHCS- TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.     Theo đó, đối tượng vay vốn là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

     Điều kiện được vay vốn như sau:​

1 - Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2 - Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

3 - Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định.

4 - Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các Tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

     Mục đích vay vốn: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

     Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH xác định dựa trên phương án vay vốn.

     Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

     Lãi suất cho vay 3,3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

     Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện bảo đảm tiền vay đối với mức vay đến 100 triệu đồng. Khách hàng có mức vay từ trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

     Nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay, tùy theo điều kiện nào đến trước.

    Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 406/UBND- NHCS để triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, NHCSXH huyện và các ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, công khai chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng, điều kiện, quy trình, thủ tục cho vay theo. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn để làm căn cứ xây dựng nhu cầu vay vốn trên bàn huyện và triển khai cho vay theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.​