Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: NHCSXH huyện tiếp tục triển khai cho vay Nhà ở xã hội năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: NHCSXH huyện tiếp tục triển khai cho vay Nhà ở xã hội năm 2022
Sau 05 năm triển khai thực hiện gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã tích cực phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về chính sách cho vay đến nhân dân và các đối tượng thụ hưởng từ chương trình.

​​​​

            Tính đến 25/7/2022,Tổng Dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện là 22 tỷ 517 triệu đồng, với 75 khách hàng được vay vốn, thuộc các đối tượng được thụ hưởng: người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan quân đội, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp... Với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài (tối đa lên đến 25 năm) đã giúp nhiều hộ gia đình chính sách, công chức, viên chức thu nhập thấp và đặc biệt đối tượng là công nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong hoặc ngoài khu công nghiệp có thêm cơ hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà để ở, giúp các đối tượng chính sách sớm “An cư, lạc nghiệp".

            Chương trình cho vay Nhà ở xã hội đã và đang thực hiện được các mục tiêu mà Chính phủ kỳ vọng khi giao cho NHCSXH triển khai, đó là tạo cơ hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở nhằm tạo lập “mái ấm" cho bản thân và gia đình.

          Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tăng trưởng trong năm 2022 là 11,5 tỷ đồng; Đến nay, huyện Thanh Liêm còn gần 7 tỷ đồng nguồn vốn chưa giải ngân (bao gồm cả nguồn vốn thu hồi). Kể từ khi nhận được quyết định giao vốn tăng trưởng chương trình cho vay nhà ở xã hội cho đến nay, huyện Thanh Liêm đã giải ngân vốn cho 16 khách hàng, với số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Hiện nay, NHCSXH huyện đã và đang tiếp nhận hồ sơ có nhu cầu vay vốn Nhà ở xã hội năm 2022 và sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, UBND các xã/thị trấn và hộ vay hoàn thiện hồ sơ cho vay theo các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, NHCSXH để tổ chức giải ngân cho khách hàng vay vốn theo tiến độ xây dựng công trình./.