Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Mở rộng diện tích trồng khoai tây Hà Lan

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Mở rộng diện tích trồng khoai tây Hà Lan
Để khai thác có hiệu quả những tiềm năng thế mạnh của địa phương, Vụ đông năm nay, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Liêm triển khai trồng 15 ha cây khoai tây Hà Lan tại 2 xã Thanh Hải và Liêm Cần, trong đó Thanh Hải 10 ha, Liêm Cần 5 ha. Đây là mô hình liên kết 4 nhà, (nhà nông – nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp)

            Để mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ đoàn thể đăng ký thực hiện trồng khoai tây theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Toàn bộ nguồn giống được Công ty Cổ phần GAV Hà Nội hỗ trợ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ trong việc dự thính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn quy trình từ xuất giống cho đến khi thu hoạch để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt. Sau khi thu hoạch được Công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhận thấy đây là loại cây phù hợp khi trồng trên đất pha cát, cho giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác gấp 2 lần so với trồng cây màu khác, và đây là vụ thứ 2 Thanh Liêm đưa giống cây này vào sản xuất. Hiện các hội đoàn thể của 2 xã Thanh Hải và Liêm Cần đang tích cực xuống giống và kết thúc gieo trồng vào cuối tháng 11. Việc mở rộng gieo trồng cây khoai tây không chỉ góp phần tăng diện tích trồng cây vụ đông của huyện, mà còn đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định cho bà con xã viên./