Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình mưa úng.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình mưa úng.
Sáng ngày 12/8/2022, Lãnh đạo huyện Thanh Liêm đã đi kiểm tra tình hình mưa úng tại một số xứ đồng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2.


     Lãnh đạo huyện cùng các đồng chí phòng nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, thủy nông huyện đã đi kiểm tra thực tế tại các cánh đồng Mới xã Thanh Hà, đồng Làn xã Liêm Cần, đồng Bồi trồng màu thuộc HTX DV NN Bắc Tân, xã Thanh Tân và kiểm tra công tác vận hàng máy móc và bơm tiêu úng tại trạm bơm Võ Giang, xã Thanh Thủy. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện, 5.900 ha lúa mùa trên địa bàn đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 nên hơn 300 ha lúa, 23 ha rau màu gồm đỗ xanh, đỗ đen, lạc, ngô và rau màu các loại bị ảnh hưởng. Để nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của diện tích lúa và cây màu, lãnh đạo huyện Thanh Liêm chỉ đạo xí nghiệp thủy nông huyện tập trung vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu, chỉ đạo các địa phương, các HTX DVNN tăng cường giải phóng dòng chảy, tiêu thoát nước trên mặt ruộng và các kênh mương. Kịp thời tiêu úng cho toàn bộ diện tích lúa và rau màu bảo vệ năng suất, chất lượng các cây trồng. Sau khi thời tiết ổn định, hướng dẫn nông dân tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ toàn bộ diện tích lúa và rau màu từ nay cho đến khi thu hoạch./.