Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận.
Chiều ngày 24/6, Ban dân vận Huyện ủy  - Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận.
04.jpg
03.jpg

Theo quy chế, 2 cơ quan sẽ phối hợp trong việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận; Tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện; Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy thực chất quyền làm chủ của nhân dân; Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Nắm, trao đổi thông tin về tình hình các tầng lớp nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri. Ngay sau hội nghị, căn cứ nhiệm vụ chính trị của huyện và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hằng năm, xây dựng kế hoạch lựa chọn những nội dung phối hợp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào tình hình thực tiễn, đời sống của Nhân dân để triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của HĐND các cấp, phát huy quyền làm chủ của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; tập hợp, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo đại diện hai cơ quan đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận./.