Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Liêm Thuận Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Liêm Thuận Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sáng ngày 28/7/2021, HĐND xã Liêm Thuận đã tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự với hội nghị có đồng chí Đinh Viết Cường – TVHU – PCT HĐND huyện Thanh Liêm, , đồng chí Nguyễn Văn Khánh – TVHU – Chủ nhiệm UBKT huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phó ban KT-XH HĐND huyện. Về phía xã có các đồng chí trong Thường trực đảng, HĐND, lãnh đạo UBND, cùng trưởng các ban ngành,  đoàn thể, và các đại biểu hội đồng nhân dân xã.

6 tháng đầu năm 2021,  kinh tế - xã hội của xã Liêm Thuận tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 98 triệu đồng, bình quân thu nhập đấu người 55 triệu đồng. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95.17%. Tổng thu ngân sách đạt kế hoạch giao.


Đồng chí Nguyễn Sỹ Quảng – PBT- CT UBND xã đọc báo cáo phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm, phương hướng phát triển 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, HĐND xã Liêm Thuận đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND xã khóa XVIII; tờ trình về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND –Ủy ban MTTQVN xã và nội dung kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 22021 - 2026.

Mục tiêu phấn đấu hết năm 2021, xã Liêm Thuận tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt Nông thôn mới kiểu mẫu. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu tại địa phương, rà soát quản lý các hộ kinh doanh, dịch vụ sản xuất ngành nghề, huy động nguồn lực của nhân dân.