Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: kiểm tra phòng trừ sâu bệnh.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: kiểm tra phòng trừ sâu bệnh.
Lãnh đạo huyện Thanh Liêm và cán bộ chi cục trồng trọt, BVTV& Kiểm Lâm tỉnh, các phòng chức năng có liên quan của huyện vừa kiểm tra, đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.
08.jpg
Qua kiểm tra tại các xứ đồng cho thấy, lúa xuân của huyện Thanh Liêm hiện đang trong giai đoạn phân hoá đòng đến đòng già. Thực tế xuất hiện một số đối tượng dịch hại như : Đạo ôn lá, rầy nâu rầy lưng trắng, bệnh khô vằn; đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, mật độ sâu, trứng sâu cuốn lá trung bình : 150- 200 con sâu non + trứng/m2, nơi cao từ 300-350 con sâu non + trứng/m2. Cao hơn ngưỡng phun trừ từ 10-15 lần. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Xuân năm 2024, UBND huyện Thanh Liêm yêu cầu : các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên hệ thống truyền thanh; phân công cán bộ bảo vệ thực vật cơ sở tăng cường bám sát đồng ruộng, nắm bắt tình hình sinh trưởng của lúa ở từng xứ đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch hại, từ đó dự tính dự báo chính xác để thông báo hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời. Đồng thời điều tiết nước hợp lý, đảm bảo mực nước từ 2 - 5 cm để cây lúa trỗ bông, phơi màu thuận lợi.