Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: kiểm tra công tác đảm bảo ATTP

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Thanh Liêm: kiểm tra công tác đảm bảo ATTP
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Thanh Liêm vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nhân “ tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.
51.jpg
50.jpg
Theo đó trong đợt kiểm tra này, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 4 Ban chỉ đạo ATTP của các xã, 7 cơ sở gồm 04 bếp ăn trường mầm non và 03 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Đoàn tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của ban chỉ đạo ATTP xã thị trấn. Đối với bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, đoàn kiểm tra giấy chứng nhận đảm bảo ATTP, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người, quy trình bảo quản, lưu thực phẩm...  Cùng với kiểm tra, đoàn còn tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm. Thông qua kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo ATTP, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, chế biến thực phẩm. Đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.