Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : khai mạc huấn luyện chiến đấu DQTV năm thứ nhất

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm : khai mạc huấn luyện chiến đấu DQTV năm thứ nhất
Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm vừa khai mạc huấn luyện chiến đấu DQTV năm thứ nhất.


     Trong thời gian từ 18/3 đến 01/4/2022  các chiến sỹ lực lượng DQTV năm thứ nhất của 16 xã thị trấn chia thành 4 cụm tổ chức huấn luyện các nội dung về chính trị, điều lệnh đội ngũ, hướng dẫn và thực hành sử dụng các vũ khí trong biên chế và các động tác thực hành chiến đấu…riêng trong ngày khai mạc các chiến sỹ được truyền đạt các nội dung : phòng chống âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; DQTV làm công tác quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; một số nội dung nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Thông qua lớp huấn luyện nhằm huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất các xã, thị trấn hiểu rõ  nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Làm cơ sở nâng cao năng lực, trình độ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đạt chất lượng hiệu quả tốt hơn./.