Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 22/10, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu của tỉnh tới huyện và 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Cấp ủy & Chính quyền huyện, Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy. Tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra các xã, thị trấn; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn.

​​

          Trong thời gian 01 buổi sáng làm việc hơn 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện và cơ sở được nghe đồng chí Phạm Đức Tiến - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tập trung nhấn mạnh về những điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong quy định. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và  UBKT các cấp phù hợp với Quy định số 22-QĐ/TW, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát hiện nay.

          Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 22QĐ/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy và các Đảng ủy xã, thị trấn trực thuộc tổ chức nghiêm túc, vừa đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo mục đích, yêu cầu, kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.​/.​