Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Huyện đoàn xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự ”

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Huyện đoàn xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự ”
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020; nhằm góp phần  bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo An ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp như: Tổ chức phát động các đợt đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyên” “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản…

         Hoạt động “Xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự" được triển khai ngay trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mang đến hiệu cao và ý nghĩa thiết thực. Tính đến hết tháng 10/2020 đã có16 xã, thị trấn trên toàn huyện xây dựng thành công mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự". Các mô hình có từ 10 đến 15 thành viên là các bạn đoàn viên thanh niên các chi đoàn tham gia, trong đó đồng chí Bí thư Đoàn xã làm đội trưởng. Kết quả đã tổ chức 160 đợt ra quân vệ sinh môi trường với gần 4000 lượt ĐVTN và nhân dân địa phương tham gia.

      Theo đó, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý những vấn phức tạp tại cơ sở. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thanh thiếu nhi nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các trường học...

       Đặc biệt ĐVTN huyện nhà tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung trong các đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, ngày chủ nhật xanh, hoạt động phòng chống rác thải nhựa…. Bên cạnh đó, định kỳ, phối hợp với lực lượng Công an địa phương tham gia tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại tuyến đường được giao phụ trách.

         Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự" đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự" và sẽ được nhân rộng tại tất cả các tuyến đường trong toàn huyện.