Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : họp ban chấp hành Đảng bộ huyện

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm : họp ban chấp hành Đảng bộ huyện
Sáng ngày 28/05, Huyện uỷ Thanh Liêm tổ chức hội nghị họp ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – BT HU, CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.
01.jpg

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT huyện ủy , CT HDND chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2025-2030; đề cương sơ bộ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND huyện báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện báo cáo dự thảo đề án xây dựng huyện Thanh Liêm trở thành thị xã trước năm 2030. Sau khi nghe các báo cáo dự thảo, đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, sát thực theo từng lĩnh vực phụ trách. Để đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ đã đề ra; đồng chí Bí thư huyện ủy đã tiếp thu ý kiến tại hội nghị và đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Đối với đề án xây dựng huyện Thanh Liêm trở thành thị xã trước năm 2030, đề nghị UBND huyện hoàn thiện đề án, xin ý kiến các sở ngành có liên quan. Hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và đúng quy định để trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện sắp tới. Đối với đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI và đề cương sơ bộ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX , tiếp tục hoàn thiện, thống nhất chủ đề, bố cục, dự thảo các đề cương chi tiết…