Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã Liêm Phong cấp phát khẩu trang cho nhân dân.

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã Liêm Phong cấp phát khẩu trang cho nhân dân.
Nhằm chung tay ngăn chặn có hiệu quả dịch CoVid-19, Hội phụ nữ xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm đã  phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức cấp phát, tuyên truyền cho nhân dân cách sử dụng khẩu trang.
          ​

             Trong một buổi sáng, tại các nhà văn hóa thôn của xã Liêm Phong, hơn 1.000 chiếc khẩu trang được Hội Phụ nữ, đoàn thanh Niên xã cấp phát cho các hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn; trước khi vào nhận khẩu trang, nhân dân được sát khuẩn khô ở khu vực cổng vào. Ngoài việc phát và hướng dẫn đeo khẩu trang và xử dụng đúng cách, nhân dân trong xã còn được phát tờ dơi tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh CoVid-19, nhất là các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng; Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; Che miệng và mũi bằng khăn vải, khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi… Với những biện pháp tích cực Liêm Phong góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh./