Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội Nông dân huyện tổ chức gặp mặt ngày thành lập hội Nông Dân Việt Nam

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội Nông dân huyện tổ chức gặp mặt ngày thành lập hội Nông Dân Việt Nam
   
         Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm hình thành và phát triển của hội ND Việt Nam, trong đó có sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của hội Nông dân huyện Thanh Liêm. Hiện nay hội ND huyện có 16 cơ sở hội với 109 chi hội. Trong đó có 8 chi hội nghề nghiệp còn lại là các chi hội thôn xóm. Thu hút gần 29 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt, chiếm tỷ lệ 74% so với hộ nông nghiệp, nông thôn.Cán bộ hội viên nông dân luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và của hội cấp trên phát động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nâng cao đời sống hội viên. Tại lễ kỷ niệm Lãnh đạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội ND các cấp trong huyện đã đạt được và mong muốn cán bộ hội viên tiếp tục phát huy hơn nữa cùng với các cấp, các ngành xây dựng huyện Thanh Liêm giàu đẹp văn minh.