Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: hội nông dân huyện sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: hội nông dân huyện sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm
Hội nông dân huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
01.jpg
Đồng chí Bùi Trọng Quỳnh - CT Hội Nông Dân huyện phát bieeut tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Các cấp Hội nông dân trong huyện đã tập trung chăm lo cho hội viên nông dân đón Tết Nguyên đán; tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật giúp nông dân sản xuất vụ Xuân đúng kế hoạch; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời, bám sát nội dung, chương trình công tác Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong 6 tháng, hội nông dân các cấp đã ra mắt thành lập mới 03 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, kết nạp mới 188 hội viên, phối hợp tổ chức 46 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 13.600 lượt hội viên nông dân, 100% cán bộ Hội, trên 95% hội viên được triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay, toàn huyện dư nợ vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội 188,3 tỷ đồng, với 2.844 hộ dư nợ; dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 3,3 tỷ đồng, với 66 hộ vay mở rộng sản xuất kinh doanh…

Thời gian tới, Các cấp Hội nông dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, vận động tới cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội; tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở giỏi năm 2024, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và đảm bảo nông sản, thực phẩm an toàn...

Nhân dịp này, hội Nông dân huyện cũng đã tổng kết mô hình “Nông dân Thanh Liêm thực hành tiết kiệm  mua bò vàng sinh sản tặng hội viên nghèo theo địa chỉ, giai đoạn 2017-2023