Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII
Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021


      5 năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong huyện đã thể hiện được sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện chỉ thị 05 bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu qủa. Nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên, hội viên, đoànviên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, những tấm gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là đã xây dựng được mô hình điểm trực tiếp giải quyết một số khó khăn vướng mắc cần khắc phục trong thời gian qua, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo ANQP, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.Trong 5 năm toàn huyện đã có 3916 lượt tập thể, cá nhân được ghi danh trong sổ vàng các cấp. Ban thường vụ huyện ủy đã bình chọn ghi danh được 474 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất vào sổ vàng đảng bộ huyện. Trong thời gian tới huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gắn việc thực hiện chỉ thị với nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát thực hiện chỉ thị đi đôi với biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến…Nhân dịp này các tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện chỉ thị đã được biểu dương khen thưởng./.