Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: hội nghị phản biện xã hội tại thị trấn Kiện Khê

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Thanh Liêm: hội nghị phản biện xã hội tại thị trấn Kiện Khê
UB MTTQ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024 của UBND thị trấn.
196.jpg

Sau khi được nghe dự thảo kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024. Đại biểu là trưởng các ban ngành đoàn thể, các tiểu khu đã trình bày các ý kiến chất lượng và có tính thực thi cao như: đề nghị huy động lực lượng tham gia ứng phó, công tác dự báo, nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình; phát quang cây cối, vớt bèo khơi thông dòng chảy, đảm bảo cống tiêu thoát nước; chuẩn bị vật tư bổ sung; chỉ đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xây dựng phương án; chuẩn bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai; hỗ trợ sơ tán người và tài sản khi thiên tai xảy ra …

Thay mặt Đảng uỷ, UBND xã; đồng chí chủ tịch UBND xã đã giải trình, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu quan tâm đồng thời tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào kế hoạch đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tại trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao. Thông qua hội nghị phản biện xã hội của MTTQ thị trấn nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp trong kế hoạch, để từ đó phát huy dân chủ, nhân dân hiến công, hiến kế những nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng nhân dân khi thiên tai xảy ra.