Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội LHPN xã Thanh Tâm Đại hội Đại biểu điểm của tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội LHPN xã Thanh Tâm Đại hội Đại biểu điểm của tỉnh
Hội LHPN xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Đại Hội được Hội LHPN tỉnh Hà Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở.       Trong nhiệm kỳ qua,  Hội LHPN xã Thanh Tâm luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng NTM, đã trồng và chăm sóc 1,5 km đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Hàng năm100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, qua bình xét có 85% phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến trở lên. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế, hội còn đứng ra nhận ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH trên 9 tỷ đồng đã giúp cho trên 200 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, từ đó có nhiều chị em thoát nghèo vươn lên khá giả, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 3,36% năm 2016, xuống còn 1,51% năm 2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới 2021-2026 Trong đó trú trọng vào khâu đột phá là "đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh";  phấn đấu hàng năm phát triển ít nhất 10-15 hội viên, và có ít nhất 1 hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; giúp từ 1-2 hộ phụ nữ thoát nghèo; vận động hỗ trợ ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch bền vững, đăng ký và thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh sạch đẹp.

Đại hội đã biểu quyết bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khoá 30, nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội phụ nữ huyện Thanh Liêm trong thời gian tới./.