Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội LHPN xã Thanh Nguyên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội LHPN xã Thanh Nguyên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Thanh Nguyên đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch vận dụng phù hợp với tình hình thực tế địa phương

           

            Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua“ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do các tổ chức Hội, địa phương phát động. Cùng với đó, Hội làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững". Kết quả 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (2016- 2021) đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp 61 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; 6/6 chi hội đều đạt các tiêu chí cuộc vận động xây dựng chi hội 5 không, 3 sạch; trên 90% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; giới thiệu được 7 hội viên ưu tú kết nạp Đảng...

          Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2021- 2026 trọng tâm là:Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Thanh Liêm cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu  đại biểu dự Đại hội Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026./