Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội đồng nhân dân xã Thanh Tâm tổ chức kỳ họp thứ hai Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội đồng nhân dân xã Thanh Tâm tổ chức kỳ họp thứ hai Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 30/7/202, Hội đồng nhân dân xã Thanh Tâm tổ chức kỳ họp thứ hai, khóa XIX,  nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, với nội dung của kỳ họp có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian làm việc một ngày, với tinh thần trách nhiệm và yêu cầu lãnh đạo tập trung dân chủ, đổi mới. Tại kỳ họp các đại biểu dự đã được nghe các báo cáo quan trọng đó là:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm của UBND xã.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm.

- Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ hai.

- Báo cáo công tác an ninh trật tự, báo cáo công tác quốc phòng địa phương, báo cáo dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu về dự cũng đã nghe về quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, chương trình công tác toàn khóa của HĐND.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thực hiện việc thảo luận và chất vấn làm rõ các vấn đề HĐND cần quan tâm.

Dự theo dõi và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Cao Thị Duyên Hà, huyện ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Liêm đã phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Đồng chí đã đánh giá cao các hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng và chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã mà tập trung vào những tháng cuối năm 2021 để Thanh Tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết thúc thời gian phiên họp buổi sáng, buổi chiều kỳ họp thứ 2 HĐND xã Thanh Tâm, các ngành của UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ hai và tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước bầu cử ; thông  qua 11 tờ trình và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng như:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2020

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

- Nghị quyết về đầu tư đường giao thông liên thôn trên địa bàn xã

- Nghị quyết về đầu tư xây dựng kênh tưới, tiêu trên địa bàn xã

- Nghị quyết về xây dựng cầu, cống trên địa bàn xã

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022

- Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết phê chuẩn mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với các công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn trên địa bàn.

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, kỷ cương, đổi mới, dân chủ, kỳ họp thứ hai, khóa XIX của  HĐND xã Thanh Tâm đã thành công tốt đẹp./.