Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội đồng nhân dân xã Thanh Nghị tổ chức kỳ họp thứ hai Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hội đồng nhân dân xã Thanh Nghị tổ chức kỳ họp thứ hai Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 30/7/2021, HĐND xã Thanh Nghị đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng, phó các ngành đoàn thể của xã, bí thư các chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng trạm y tế, giám đốc các HTX, cùng các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.Trong thời gian làm việc bổi sáng của kỳ họp đã thông qua các văn bản gồm:

1.  UBND xã:  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm  2021. 

2. Thường trực HĐND xã: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

3. Thường trực Ủy ban MTTQ xã: Thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã. 

4. UBND xã: Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

5. UBND xã trình các tờ trình:

- Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

- Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2020.

- Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

- Tờ trình về chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Thanh Nghị.

- Tờ trình về phê chuẩn mức thu HLCS trên đất 5%,  đất 2,5%, đất ao, hồ, đầm, thùng đào, đất thổ canh, đất núi giai đoạn 2021 – 2026.

6. Thường trực HĐND xã trình các tờ trình:

- Tờ trình về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng cuối năm 2021.

- Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.

- Tờ trình về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã: Về công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác Quân sự địa phương, công tác giữ gìn ANTT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

8. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã: Về kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách 2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Thanh Nghị; phê chuẩn mức thu HLCS trên đất 5%,  đất 2,5%, đất ao, hồ, đầm, thùng đào, đất thổ canh, đất núi giai đoạn 2021 – 2026.

9. Các ý kiến phát biểu tham lận tại kỳ họp.

10. Các văn bản đại bểu tự nghiên cứu không trình bầy tại kỳ họp gồm:

- Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2021 – 2025.

- Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo về kết quả thực hiện công tác ANTT 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo kết quả công tác quản l đất đai, tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo về công tác tư pháp, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XVIII.

- Quy chế hoạt động của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

-  Chương trình công tác toàn khóa của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết thúc phiên họp buổi sáng, nội dung chương trình làm việc buổi chiều gồm:

1. Chủ tịch UBND xã và các ngành, trả lời ý kiến, kiến nghị và giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

2. Chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu.

3. Thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND xã trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 09 nghị quyết đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.   

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, kỷ cương, đổi mới, dân chủ, kỳ họp thứ hai HĐND xã Thanh Nghị khóa XIX, nhiệm kỳ 20212 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.