Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm hoàn thành tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm hoàn thành tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường năm 2024
123.jpg
Thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã nhận và cấp cho các đơn vị 600 lít thuốc sát trùng tỉnh hỗ trợ cho các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại cơ sở.Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân mua thêm hóa chất, vôi bột để làm công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn. Các hộ chăn nuôi tiến hành vệ sinh cơ giới, phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, nơi ấp nở, giết mổ và nơi buôn bán gia súc gia cầm. Kết quả, từ ngày 01/3 – 31/3/2024 tổng số thuốc sát trùng các xã, thị trấn đã sử dụng là 600 lít phun được cho 1.200.000 m2. chuồng trại khu chăn nuôi, nơi công cộng, nơi tập kết rác thải, chợ dân sinh./.