Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp bằng vốn ủy thác từ Ngân sách huyện

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp bằng vốn ủy thác từ Ngân sách huyện
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TWngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 401/QĐ –TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, UBND huyện Thanh Liêm luôn bố trí nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để tăng cường nguồn lực tại địa phương hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.     Thực hiện Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2021, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chuyển 500 triệu đồng nguồn vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Theo đó, NHCSXH huyện tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ nguồn vốn cho các xã, thị trấn để triển khai cho vay, đồng thời phối hợp với Huyện đoàn, UBND các xã/thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn từ các mô hình của Đoàn thanh niên nhằm giúp Thanh niên khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Từ sức trẻ, sự sáng tạo, năng lượng tràn đầy nhiều mô hình phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên đã được ấp ủ, có mô hình đã được triển khai từ nguồn vốn tự có với quy mô nhỏ, nhiều mô hình đang chờ hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện, trong đó điều kiện về nguồn vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách.

Từ đầu năm 2021 đến nay, 9 mô hình vay vốn khởi nghiệp của Đoàn thanh niên tại 7 xã trên địa bàn huyện đã được tiếp cận nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm từ nguồn Ngân sách UBND huyện,  đã tạo việc làm cho 9 đoàn viên thanh niên, giúp cho 9 ước mơ đem sức trẻ vào phát triển kinh tế, các mô hình này chủ yếu đầu tư mở xưởng may quần áo, xưởng cơ khí; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh hàng ăn; hàng tạp hóa; nuôi trồng thủy sản .... từng bước làm giàu tại địa phương được triển khai thực hiện, tạo đà cho việc dám nghĩ, dám làm và cơ hội cho Đoàn thanh niên trong bước đầu khởi nghiệp.

            Đến 18/02/2021, Tổng nguồn vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ ghèo là các đối tượng chính sách là 2 tỷ 292 triệu đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách huyện đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần cùng nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ, thời gian vay hợp lý theo chu trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi … để hộ nghèo và các đối tượng chính sách quay vòng vốn, tăng thu nhập và tạo nguồn tích lũy để trả nợ theo từng kỳ hạn.

Thời gian tới, NHCSXH huyện Thanh Liêm tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn nhằm hỗ trợ kịp thời các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. /.