Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” Đảng bộ công an huyện Thanh Liêm đã có nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên, Cán bộ đội tổng hợp công an huyện Thanh Liêm là một trong những tấm gương chiến sỹ trẻ tiêu biểu, điền hình như thế.


        Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tại Thôn cẩm Du xã Thanh Lưu nay là Thị Trấn Tân Thanh. Năm 2017 em Nguyễn Thị Kim Liên tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân và được điều động về công tác tại đội tổng hợp công an huyện Thanh Liêm. Là một cán bộ trẻ, lại là một đảng viên, Nguyễn Thị Kim Kiên được kết nạp đảng trong nhà trường năm em tròn 20 tuổi. Trong 3 năm công tác tại đội tổng hợp công an huyện Thanh Liêm đồng chí luôn là người nêu cao tinh thần gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, trong giải quyết công việc luôn nêu cao đạo đức tác phong theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thực hành lối sống giản dị, tiết kiệm, có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tôn trọng và nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội, nêu cao tính trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thể hiện tinh thần yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết, thống nhất trong công tác.

Thực hiện và làm theo Bác em đã  biết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của đơn vị, của đội. Công tác tại đội tổng hợp là một trong đội đòi hỏi phải có đầu óc tư duy sáng tạo, tổng hợp các công văn giấy tờ, rồi ban hành văn vản, em luôn xác định trong quá trình giải quyết công việc em đã thể hiện được tính khoa học, hợp lý, sát với từng phần việc cụ thể được giao; luôn lắng ghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội để ngày càng hoàn thiện bản thân. Trong công tác chuyên môn bán sát chỉ đạo của Giám đốc công an Tỉnh, thường trực huyện ủy, UBND huyện; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ANTT; phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trên cơ sở đó em đã cùng với các đồng chí chỉ huy đội tham mưu đề xuất với lãnh đạo công an huyện đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo đúng đắn kịp thời đảm bảo tốt tình hình ATNT trên địa bàn. Đánh giá về việc học tập và làm theo gương Bác của Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liêm Trung tá, Vũ Thị Hiệp đội trưởng đội tổng hợp công an huyện Thanh Liêm nói: …. (Trích tiếng động)

Bên cạnh đó, Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên còn giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về công tác ANTT hàng năm đến các thành phần chủ chốt ở cơ sở; Tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đôn đốc các đội thực hiện chỉ  tiêu công tác và kịp thời báo cáo lãnh đạo công an huyện và giám đốc công an tỉnh; tham mưu đểa các kế hoạch, sơ tổng kết định kỳ, các chuyên đề, báo cáo, đảm bảo chất lượng, ngắn ngọn, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ huy trong đơn vị, Tính bình quân mỗi năm em cùng đội tổng hợp đã tham mưu ban hành khoảng 300 văn bản. Được làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Trung úy Lê Thị  Hằng Cán bộ đội tổng hợp công an huyện Thanh Liêm nói: …. (Trích tiếng động)

 Cùng với đồng nghiệp Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11, 12; Phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch phát động các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phát động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05 do BTV huyện ủy tổ chức đã có 139 bài dự thi chất lượng; Chủ động xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ, đột xuất phục vụ đoàn kiểm tra về kết quả thực hienẹ Chỉ thị 05 của công an huyện đảm bảo chất lượng đúng thời gian. Tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 05 của các chi bộ, tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an huyện. Ngoài ra bản thân em cũng tích cực tham gia các phong trào do đoàn, hội phát động đặc biệt như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao… Thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên thực sự là một tấm gương chiến sỹ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ đảng viên và đồng nghiệp neo theo.

Với những kết quả đã đạt được 3 năm công tác tại công an huyện Thanh Liêm là 3 năm đồng chí đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được ghi danh vào sổ vàng gương người tốt việc tốt của đảng bộ công an huyện, sổ vàng của đảng bộ huyện, được tỉnh ủy Hà Nam tặng bằng khen. Năm2019 thượng úy Nguyễn Thị Kim Liên được BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh./