Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Giao ban tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: Giao ban tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.


       Trong tháng các ngành, các xã thị trấn trong huyện đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình kế hoạch đề ra: trong sản xuất nông nghiệp chỉ đạo cơ sở chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa, hoa màu. Huyện nhà cũng chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước trên 1.000 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 trên 4.200 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được giải quyết khó khăn vướng mắc tại một số dự án. Thu ngân sách trong tháng trên 145,600 tỷ đồng,  lũy kế 4 tháng trên 637,400 tỷ đồng, đạt 74% KH năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội thông tin tuyên truyền được tăng cường thực hiện. An sinh xã hội đã thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng. Thực hiện các quy định, chính sách  hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác quân sự địa phương tiếp tục duy trì tốt. Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận đề ra nhiệm vụ trong tháng 5/2020. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: chỉ đạo cơ sở chăm sóc bảo vệ lúa cây màu kết hợp phòng trừ sâu bệnh đảm bảo giành thắng lợi toàn diện về năng suất và sản lượng. Tiếp tụcchỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch; mô hình giống cây trồng mới, mô hình nuôi cá sông trong ao và thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thuỷ sản trên đất lúa. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhất là dự án khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, dự án khu đô thị Hưng Hoà... Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.  Các cấp học chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./​​