Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn.
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các xã thị trấn quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. đ/c Trần Xuân Thành – Phó BTTT HU – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

     Quí III năm 2020, HĐND huyện Thanh Liêm đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 15,16. Sau kỳ họp, thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã sớm cụ thể hoá Nghị quyết của HĐND thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện. Tại hội nghị TT HĐND huyện cũng đánh giá cao các địa phương tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã, thị trấn đúng thủ tục, quy định, Công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đã tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, những vấn đề bức súc, nổi cộm cử tri quan tâm, qua giám sát đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền được kịp thời. Hội nghị cũng đã báo cáo việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, và tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong quý III.

     Quí IV, TT HĐND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm. Đối với các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp cuối năm, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 mà Nghị quyết HĐND đã đề ra./