Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc mở tài khoản an sinh xã hội.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm. Giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc mở tài khoản an sinh xã hội.
Chiều ngày 18/6, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc mở tài khoản và chi trả tài khoản an sinh xã hội. Đồng chí Trần Văn Quân HUV phó CT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.
73.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân phó CT UBND Huyện chủ trì hội nghị
Thời gian qua, UBND huyện Thanh Liêm đã triển khai tốt công tác mở tài khoản an sinh xã hội. Tính đến ngày 3/6, đã mở tài khoản cho trên 10.700 người đạt 100% đối tượng. Chi trả trợ cấp tháng 06 qua tài khoản cho trên 3.100 lượt người có công, đạt 100%; Chi trả trợ cấp cho trên 4.900 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, đạt 96,95%. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn vướng mắc như: một số đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội là những người không đi lại được, thị lực kém, phải làm thủ tục ủy quyền; Số tiền hưởng trợ cấp ít, các điểm rút tiền mặt lại xa; một số đối tượng mở được thẻ song dữ liệu thông tin bị sai lệch.... Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu bàn giải pháp giải quyết các vướng mắc trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội; phòng lao động TBXH huyện phối hợp với các xã thị trấn, các ngành chức năng kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền đảm bảo việc chi trả qua tài khoản kịp thời chính xác. Đề nghị cấp có thẩm quyền miễm các khoản phí duy trì tài khoản cho các đối tượng, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho người dân đi rút tiền mặt./