Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Ghi nhận tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XIX.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Ghi nhận tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XIX.
Sáng ngày 13/10, HĐND huyện Thanh Liêm khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV – BT HU – CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BTTT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện; đồng chí Đinh Viết Cường – Phó CT HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện.

​​

     Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước cũng như sự phát triển KT XH của huyện, tại kỳ họp lần này HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận c​ho ý kiến và xem xét thông qua các Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU CT HĐND huyện nhấn mạnh: “Kỳ họp đã được BTV, BCH Đảng bộ huyện cho ý kiến theo quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng đến phát trienr kinh tế xã hội của huyện cả nhiệm kỳ 2020-2025 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương...."  

     Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N08 ( đoạn kết nối đường Đ.D08 với đường Đ.D 10) tại khu Trung tâm hành chính huyện. Tờ trình đề nghị hỗ trợ vốn ngân sách huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai kinh tế T1 (nối QL 1A với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình tại Chằm Thị), huyện Thanh Liêm. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng khu trụ sở cơ quan hành chính huyện. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện (giai đoạn I). Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương huyện và tờ trình đề nghị HĐND huyện giao cho UBND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 2) tại xã Liêm Cần. Các đại biểu đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra đối với  dự thảo các Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương của các tờ trình nêu trên. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, 100% các đồng chí dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Kết luận kỳ họp đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU CT HĐND đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về các tờ trình đã được thông qua. TT HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành Đồng chí nhấn mạnh.... “Kỳ họp thứ 3 – kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận và biểu quyết giao cho UBND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 dự án và thông qua 5 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết cảu HĐND huyện đã được thông qua ..."

     Sau 1/2 ngày làm việc kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Thanh Liêm khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.​