Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Gặp mặt những người ứng cử HĐND huyện.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Gặp mặt những người ứng cử HĐND huyện.
Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV – BT HU; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU – CT HĐND huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện – Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện dự và chỉ đạo hội nghị.


        Tại hội nghị các ứng cử viên đã được thông tin về tình hình, kết quả thực hiện việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, sau hai lần hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai, huyện Thanh Liêm đã lập danh sách sơ bộ 63 người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, (không có người tự ứng cử) trong đó 24 người cư trú ngoài huyện; 39 người cư trú trong huyện, đến thời điểm này đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Theo báo cáo tổng hợp, tại các hội nghị, những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều được cử tri có mặt biểu quyết tín nhiệm 100%. Hiện nay, Ban thường trực ủy ban MTTQ huyện đã nhận đủ biên bản hội nghị và đang tiến hành tổng hợp kết quả chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi gặp mặt, đại diện các ứng cử viên đã cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của cử tri và nếu tiếp tục được tín nhiệm, lập danh sách bầu cử chính thức sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của luật bầu cử, luôn cố gắng nỗ lực phát huy mọi khả năng, năng lực công tác, kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai trò là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2021-2026./.