Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đoàn xã Liêm Phong, Thanh Nguyên, Công an huyện ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết các thủ tục...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đoàn xã Liêm Phong, Thanh Nguyên, Công an huyện ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính
Hưởng ứng chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2021, Chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, BCH Đoàn xã Liêm Phong, Đoàn xã Thanh Nguyên đã phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Thanh Liêm tổ chức ra quân ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại địa bàn 2 xã.


     Tại chương trình tình nguyện, các đội  tình nguyện đã hỗ trợ nhân dân làm thủ tục cấp đổi và làm mới thẻ căn cước công dân gắn chíp; tuyên truyền người dân cách thức phòng chống dịch Covid 19, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc sát khuẩn tay trước và sau khi làm thủ tục, tuyên truyền sử dụng khẩu trang đúng cách và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm công cộng theo tinh thần chỉ đạo nhằm chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

     Chương trình đã thu hút hơn 30 bạn ĐVTN tham gia và hỗ trợ được gần 400 lượt công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi./.