Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - BT Hu; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó BT HU - CT UBND huyện chủ trì hội nghị.


       Tháng 5/2020, các ngành, các xã thị trấn đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa hoa màu,  tổ chức tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Giá trị sản xuất CN TTCN trong tháng ước 1.150 tỷ đồng, lũy kế đến nay 5.445 tỷ đồng đạt 34%KH. Thu ngân sách ước 138,5 tỷ đồng. Công tác phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc một số dự án như: dự án dây chuyền 3 của nhà máy xi măng Xuân Thành, dự án xây dựng khu trung tâm thương mại Phố Cà, khu đô thị Hưng Hòa... Lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Các chính sách xã hội được quan tâm. ANCT - TTATXH được giữ vững, công tác quân sự địa phương được duy trì tốt. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2020. Trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp thứ 14 HĐND theo luật định; tiếp tục chỉ đạo cơ sở chăm sóc bảo vệ lúa xuân bảo đảm giành thắng lợi toàn diện về diện tích năng suất và sản lượng. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền đặc biệt trú trọng tuyên truyền đại hội đảng bộ huyện lần thứ xxx; tổ chức hướng dẫn giám sát kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong huyện; tăng cường giám sát dịch bệnh mùa hè, thực hiện kế hoạch nhân ngày vi chất dinh dưỡng 1/6.