Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.       6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của huyện chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra như thu nhập bình quân đầu người, số lao động được giải quyết việc làm mới, giá trị sản xuất CN- TTCN...Nhưng tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đưa giá trị sản phẩm nông nghiệp, thủy sản/ 1ha đất canh tác 54 triệu đồng, đạt 54,5% KH năm. Thu ngân sách từ KT trên địa bàn 256,445 tỷ đồng đạt 56,84% KH, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế 90,3%. Tỷ lệ thu gom rác thải 98%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, các hoạt động thông tin, tuyên truyền và sự nghiệp y tế, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác  phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Đảm bảo ổn định ANCT - TTATXH, duy trì công tác quốc phòng quân sự địa phương.

       Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. UBND huyện Thanh Liêm đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại Hội đại biểu Đảng bộ Bộ huyện lần thứ XXX. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ đông đảm bảo cơ cấu diện tích, năng suất và sản lượng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng để cả năm đạt và vượt 53,2 triệu đồng. Tập trung trong sản xuất CN- TTCN. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96%. Giữ vững, nâng cao chất lượng cao tiêu chí NTM ở 16/16 xã, thị trấn, trong đó xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện./.