Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2020. Dự hội nghị có đ/c Lại Thị Ngọc Trâm – TVHU – Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Thanh Liêm chủ trì hội nghị       Trong 9 tháng đầu năm, NHCSXH huyện Thanh Liêm đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động, tích cực tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đủ điều kiện được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi và dịch bệnh COVID-19. Theo số liệu thống kê đến ngày 30/9/2020 tổng nguồn vốn ngân hàng thực hiện đến đạt 346.722 triệu đồng, tăng 20.258 triệu đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương UBND huyện chuyển tới đạt 1.569 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,45%/tổng nguồn vốn, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 96.039 triệu đồng, số khách hàng được vay vốn 2.629 hộ, doanh số thu nợ đạt 76.552 triệu đồng.Tổng dư nợ đến 30/9/2020 đạt: 345.811 triệu đồng với 9.459 khách hàng còn dư nợ; tăng 19.347 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 5,9% (đạt 99,7% chỉ tiêu kế hoạch). Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,18%/ tổng dư nợ.

      Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận những việc đã làm được và khắc phục những những khó khăn và đề ra nhiệm vụ trong quí IV năm 2020, trong đó tập trung vào thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, phối hợp với tổ chức chính trị xã hội và UBND cấp xã tìm giải pháp khắc phục Tổ trung bình, yếu kém; đảm bảo đến cuối năm 2020 không còn Tổ yếu/kém. Tích cực đôn đốc, xử lý nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn; Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ đến hạn kỳ cuối và nợ đến hạn theo phân kỳ, tăng tỷ lệ thu nợ theo phân kỳ để tăng vòng quay vốn tín dụng. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phấn đấu nợ quá hạn giảm xuống dưới 0,17%; tăng số xã không có nợ quá hạn lên 8 đơn vị vào cuối năm 2020.

      Cũng tại hội nghị đã có 11 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 được HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam khen thưởng./.