Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đảng ủy xã Liêm Thuận tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với cán bộ và Nh...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đảng ủy xã Liêm Thuận tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với cán bộ và Nhân dân thôn Chằm Vải.
Chủ tọa hội nghị đồng chí Lại Thị Lan – CT HĐND - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Sỹ Quảng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lại Thị Hòa – Bí Thư – trưởng thôn thôn Chằm Vải.
Dự hội nghị  còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - lãnh đạo UBND xã - UB MTTQ xã, công chức UBND xã; Các đồng trưởng các ban ngành và Nhân dân thôn Chằm Vải.


     Tại hội nghị đối thoại các đại biểu được nghe đồng chí CT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

     Tại hội nghị đối thoại đã có 03 lượt ý kiến của Nhân dân về các lĩnh vực công tác, đặc biệt là ý kiến của Nhân dân quan tâm đến lĩnh vực đất đai, điện lực. Các ý kiến của Nhân dân tại hội nghị đối thoại đã được đồng Nguyễn Sỹ Quảng -  Chủ tịch UBND xã trao đổi trực tiếp và được Nhân dân đồng thuận nhất trí cao.

     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lại Thị Lan - Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, phó thôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, kịp thời báo cáo với Cấp Ủy, Chính quyền địa phương nhằm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021, đồng chí cũng đề nghị Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,; đồng chí cũng giao cho Lãnh đạo UBND xã tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện giải quyết ngay các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực mà nhân dân còn vướng mắc tại địa phương./.