Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đảng ủy quân sự huyện vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đảng ủy quân sự huyện vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Dự hội nghị có đồng chí đại tá Trịnh Đức Thiêm – UV BCH đảng bộ quân sự tỉnh, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

164.jpg

165.jpg

Năm 2023, Đảng ủy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng ban hành các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, hướng dẫn chỉ đạo 4 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; và các quy định về tổ chức, biên chế lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật…

Về dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng uỷ quân sự huyện xác định các nhiệm vụ chủ yếu như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện có hiệu quả các đề án về quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, hướng dẫn thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã; phối hợp với các lực lượng nắm chắc, dự báo đúng tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo" trong LLVT. Đảm bảo tốt công tác hậu cần – kỹ thuật; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng…