Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đài Truyền thanh xã Thanh Hương phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đài Truyền thanh xã Thanh Hương phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
Trong những năm qua, đài truyền thanh xã Thanh Hương đã phát huy hiệu quả trong công tác đưa tiếng nói của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo người dân trên địa bàn. Đồng thời là công cụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

       Đài truyền thanh xã Thanh Hương hiện có 1 trưởng đài và 1 nhân viên, hệ thống truyền thanh được đầu tư trang bị 65 chiếc loa phủ kín đến tận 9/9 thôn xóm trong toàn xã để người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin. Những năm qua, cán bộ, nhân viên đài đã phát huy hiệu quả các trang thiết bị phát thanh, truyền thanh, mỗi ngày phát 3 lần vào buổi sáng, trưa và buổi chiều, mỗi lần từ 30 phút đến 2 tiếng kịp thời truyền tải thông tin đến người dân bằng việc thực hiện tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của đài huyện, đài tỉnh, đài tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt trong những ngày có sự kiện chính trị, những ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước; hay trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đài đã tăng thời lượng tiếp sóng cũng như đọc các thông báo để người dân nắm bắt được tình hình cụ thể, diễn biến hằng ngày của dịch bệnh từ đó có nhận thức đầy đủ cũng như tự ý thức và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian này, đài thường xuyên tăng thời lượng tiếp phát sóng tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiếp tới đại hội lần thứ 13 của đảng, tuyên truyền chuyển tải các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các thông tin mới, các văn bản mới đến đông đảo quần chúng nhân dân

      Cùng với đó đài xã Thanh Hương còn tuyên truyền thông báo tới bà con về lịch gieo mạ, làm đất cũng như hướng dẫn về phòng chống sâu bệnh hại rau màu. Bác Hoàng Thị Hinh thôn Ba Nội nói: ………. (Trích tiếng động). Bên cạnh đó, đài còn phối hợp với đài truyền thanh huyện sản xuất chương trình phát thanh phát trên hệ thống đài truyền thanh huyện mỗi tháng một lần. Đài còn tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nội dung tập trung tuyên truyền về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân trong xã phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; tuyên truyền thông tin về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương; những quy định của chính quyền xã và hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Huyền – Trưởng đài truyền thanh xã Thanh Hương cho biết: ………. (Trích tiếng động)

      Có thể khẳng định những năm qua hệ thống truyền thanh ở xã Thanh Hương đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, xã tới người dân, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Với những kết quả đã đạt được đài truyền thanh xã Thanh Hương được Giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh hà nam khen thưởng và nhiều năm liền được UBND huyện khen thưởng./​