Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đại hội người Công giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đại hội người Công giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Ngày 12/5/2022 Ban Đoàn kết công giáo huyện Thanh Liêm tổ chức ĐH ĐB người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc huyện lần thứ  VI, nhiệm kỳ 2022- 2027. Dự ĐH có lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam và Đồng chí Đoàn Đức Thuận Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Nam ở huyện có đồng chí Trần Xuân Thành Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện.     Hiện nay, toàn huyện có trên 7.100 hộ gia đình công giáo với 10 xứ và 31 họ Đạo, chiếm trên 20% dân số trên địa bàn huyện. Những năm qua các giáo xứ giáo họ đã tổ chức hành đạo đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào công giáo, các cấp chính quyền trong huyện còn tạo điều kiện cho 100% hộ đồng bào công giáo được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển KT thể hiện đời sống vật chất tinh thần người Công giáo đã từng bước ổn định và phát triển số hộ khá giàu ngày một tăng, số hộ nghèo giảm còn 1,4%. Với phương châm sống phúc âm giữa lòng dân tộc bà con giáo dân trong huyện luôn hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước làm tốt công tác xã hội từ thiện nhân đạo, nhiệm kỳ qua giáo dân trong huyện đã quyên góp ủng hộ các hoạt động từ thiện bác ái đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 1 tỷ đồng; các gia đình công giáo còn xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, vận động con em tránh xa các tệ nạn xã hội tạo điều kiện trong cộng đồng dân cư. 

     Nhiệm kỳ 2022-2027 Ban Đoàn kết công giáo huyện Thanh Liêm duy trì 100% gia đình đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt các nội dung của CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Phấn đấu đến năm 2027 tỷ lệ hộ nghèo trong các gia đình công giáo giảm dưới 1%, hàng năm có từ 98% gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa, nhiều xứ họ đạo đạt họ Đạo tiên tiến xuất sắc tiêu biểu, 100% các gia đình công giáo thi đua lao động sản xuất phát triển KT gắn với thực hiện các CVĐ sống phúc âm trong lòng dân tộc.

     Nhân dịp này UBND huyện khen thưởng cho 16 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo" giai đoạn 2017-2022, nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần trách nhiệm thẳng thắn Đại Hội đã bầu 21 người Công giáo vào ban công giáo huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2022 - 2027 và cử đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội Đại biểu ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Nam trong thời gian tới./.