Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Đại Hội đại biểu phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Đại Hội đại biểu phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội đại biểu phật giáo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2026.     Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Liêm đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Tăng, Ni thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng đường hướng của Giáo hội theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội". Ban trị sự Phật giáo huyện đã thực hiện tốt công tác tín ngưỡng ở các chùa trên địa bàn huyện. Đảm bảo các vị giới tử, vị Tăng Ni được các chùa tiếp nhận và tỉnh hội chứng nhận xuất gia cũng như trên nhiều mặt hoạt động Hoằng Pháp, nghi lễ, bảo tồn văn hóa, bổ nhiệm trụ trì... trong nhiệm kỳ các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ Tết, xây nhà đại đoàn kết, phòng chống dịch bệnh Covid-19, và công tác từ thiện xã hội với số tiền 3tỷ đồng.

     Nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Liêm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Phật sự, vận động tăng ni phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm "Đạo pháp- dân tộc- chủ nghĩa xã hội" góp phần xây dựng quê hương Thanh Liêm ngày càng giàu đẹp văn minh. Với tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển" đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Liêm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 Chư tôn đức Tăng Ni.

     Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021; Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam trao bằng tuyên dương công đức cho 10 tập thể và cá nhân. Cũng nhân dịp này Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Liêm đã trao 50 triệu đồng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch CoVid-19 tại trung đoàn 151 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện./