Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa Xuân.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa Xuân.
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến thời điểm này, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã thu hoạch được trên 5.600 ha lúa Xuân, đạt trên 98% tổng diện tích gieo cấy và chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa.
52.jpg
Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Xuân, các địa phương trong huyện Thanh Liêm đã ký hợp đồng với các chủ máy gặt đập liên hợp trong và ngoài huyện, thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín, nên tiến độ thu hoạch rất nhanh, năng suất lúa bình quân ước đạt 67,5tạ/ha. Hiện nay phòng nông nghiệp huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện máy móc gặt nhanh gọn những diện tích lúa còn lại, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nông dân ngay sau khi thu hoạch, khẩn trương tiến hành thu gom rơm rạ, giải phóng mặt ruộng để chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa. Cùng với thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, các địa phương trong huyện đã lấy nước và làm đất được trên 4.000 ha, đạt gần 70% diện tích gieo cấy, được biết ở vụ mùa này, toàn huyện có kế hoạch gieo cấy 5.720 ha lúa mùa, trong đó 50% diện tích là trà mùa sớm. Thanh Liêm tiếp tục duy trì và mở rộng phương pháp cấy lúa bằng máy, phấn đấu đạt 2.650ha, chiếm hơn 46% diện tích, giảm tối đa diện tích gieo thẳng./