Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: BTV Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: BTV Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ
Chiều ngày 20/06, Huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Thuỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
81.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT HU - CT HDND Huyện chủ trì hội nghị
82.jpg
Đại diện Đảng ủy xã Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.​
Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của xã Thanh Thuỷ nêu rõ : trong nhiệm kỳ BTV, BCH đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt kết quả khá toàn diện, tình hình KT – XH của xã cơ bản ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, văn hoá xã hội đạt kết quả tích cực, thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Để hoàn thiện báo cáo, các đồng chí thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện đã tham gia ý kiến đóng góp, bổ sung. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, CT HĐND huyện đề nghị thời gian tới: Thanh Thuỷ cần tiếp tục đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm; quy hoạch đào tạo sắp sếp nhân sự; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng, kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở…; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 từ việc thành lập các tiểu ban, công tác nhân sự, báo cáo chính trị, các khâu đột phá, các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể....