Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 4 năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 4 năm 2022
Sáng ngày 2/8/2022. Tại Hội trường nhà văn hóa xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU; đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm, TVHU, Phó CT UBND huyện – chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.


    Trong thời gian 4 ngày từ 2/8 đến 5/8/2022, 160 đối tượng là cán bộ, đảng viên các xã, thị trấn đơn vị tự vệ các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn huyện được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới và những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt nam và lực lượng Dự bị động viên. Sau lớp bồi dưỡng các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các cán bộ, đảng viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.