Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Bồi dưỡng chính trị hè cán bộ quản lý giáo viên các trường THPT năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Bồi dưỡng chính trị hè cán bộ quản lý giáo viên các trường THPT năm 2022.
Sáng ngày 13/8/2022, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên năm 2022.


     Trong thời gian 1/2 ngày, trên 200 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã được bồi dưỡng các chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa 13; Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị KT-XH của đất nước. Tại hội nghị cán bộ giáo viên các trường THPT thông trên địa bàn huyện còn được trao đổi những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm và triển khai các nhiệm vụ năm học 2022-2023 đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo nghị quyết 29NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục những điểm mới cần quan tâm đến đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học trong trường học đạt chất lượng hơn trong năm học mới 2022 - 2023./