Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản an sinh xã hội.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản an sinh xã hội.
Chiều ngày 03/04 UBND huyện Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mở tài khoản an sinh xã hội và chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đ/c Trần Văn Quân phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
127.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân PCT UBND Huyện chủ trì hội nghị
Theo báo cáo tổng hợp của ngành Lao động thương binh xã hội huyện tại hội nghị.Bắt đầu thực hiện nội dung trên từ tháng 01/2024 cho đến ngày 02/4 toàn huyện Thanh Liêm  đã mở được 8737 tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn đạt tỷ lệ 81,49%.Tổng số tiền đã chi trả qua tài khoản đạt trên 23 tỷ đồng. Trong đó một số xã đạt tiến độ nhanh như: Liêm Sơn đạt trên 95%, thị trấn Kiện Khê 92%, xã Thanh Tâm 90%. Tuy nhiên,vẫn còn xã đạt tỷ lệ thấp. Tại hội nghị, các ngành chức năng, các xã thị trấn đã tham luận làm rõ nguyên nhân, khó khăn tồn tại đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành Công an, Thương binh xã hội, ngân hàng cử cán bộ bám sát cơ sở hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt các xã đạt tỷ lệ mở tài khoản còn thấp. Phấn đấu về đích trước ngày 15/4. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn./.