Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Ban chỉ huy quân sự huyện phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Ban chỉ huy quân sự huyện phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.
Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề "đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng".     Quán triệt sâu sắc chủ đề phong trào thi đua năm 2022 của toàn quân. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm cụ thể hoá, thực hiện hiệu quả một số nội dung cơ bản. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai toàn diện đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân sự huyện năm 2022; tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện " mẫu mực, tiêu biểu" quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; linh hoạt, sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; kiểm tra 100% đạt yêu cầu; thực hiện tốt mục tiêu vừa huấn luyện giỏi, đồng thời vừa phòng chống dịch tốt, đảm bảo an toàn.

     Tại lễ phát động các đơn vị cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2022./.