Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Bà con nông dân huyện tập trung chăm sóc lúa mùa.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Bà con nông dân huyện tập trung chăm sóc lúa mùa.
Thời điểm này, gần 5.900 ha lúa mùa của huyện Thanh Liêm phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất, chất lượng cao, nông dân các địa phương trong huyện tích cực xuống đồng chăm sóc lúa, chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại.



     Hiện nay, bà con nông dân Huyện Thanh Liêm đã tiến hành bón phân, làm cỏ, sục bùn, đồng thời tỉa dặm những khoảng lúa bị chết do gieo thưa, ngập úng, tạo sự đồng đều, đảm bảo mật độ diện tích lúa. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt các cơ quan chuyên môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động duy trì mực nước hợp lý trên đồng ruộng; không để ruộng thiếu nước, khô cạn hoặc ngập úng. Thường xuyên kiểm tra, củng cố bờ vùng, bờ thửa, chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn. Hướng dẫn nông dân bón phân đủ lượng, bón thúc sớm, bón theo phương châm “nặng đầu, nhẹ cuối", chỉ sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp để bón thúc cho lúa nhằm cân đối tỷ lệ dinh dưỡng, tạo tiền đề cho năng suất cao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại lúa. Nhờ vậy, đến nay, toàn bộ diện tích lúa của huyện Thanh Liêm chưa xuất hiện sâu bệnh hại, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Để bảo vệ toàn bộ diện tích lúa từ nay đến cuối vụ, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời./.