Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm- NHCSXH tích cực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm- NHCSXH tích cực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo và người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực triển khai giải ngân các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP theo chỉ tiêu được phân bổ.


           Trên cơ sở đối tượng và nhu cầu vay vốn đã được rà soát, xác định và tổng hợp từ cơ sở thôn, tổ dân phố, nên sau khi được thông báo vốn từ Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Hà Nam, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã tích cực phối hợp để tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng.

            Tính đến ngày 16/6/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được giải ngân là 13.675 triệu đồng với gần 450 khách hàng được vay vốn, trong đó giải ngân chương trrình cho vay  Hỗ trợ tạo việc làm là 9.260 triệu đồng với 298 người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay Nhà nhà ở xã hội 12 khách hàng, số tiền 3.305 triệu đồng và cho vay đối với 138 em học sinh sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến với số tiền là 1.380 triệu đồng.

Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ luôn được chú trọng nhằm đảm bảo các quy định về đối tượng thụ hưởng, mục đích sử dụng tiền vay. Các cấp Hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ để nhân dân biết, tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy vai trò giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

          Thời gian tới, NHCSXH huyện Thanh Liêm tiếp tục giải ngân các chương trình tín dụng chính sách thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ theo chỉ tiêu được phân bổ đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, để chính sách sớm đi vào cuộc sống và hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn./.